สุดคึกคักบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้สมัคร ส.ส. และกองเชียร์ของแต่ละพรรค มาให้กำลังใจแก่ผู้สมัครของพรรคต่างๆสุดคึกคัก

สุดคึกคักบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้สมัคร ส.ส. และกองเชียร์ของแต่ละพรรค มาให้กำลังใจแก่ผู้สมัครของพรรคต่างๆสุดคึกคัก
บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 4 ก.พ.62 วันแรก ผู้สมัครส่วนใหญ่เดินทางมายังหอประชุมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่เวลา 7.00 น. โดยมีนายนภดล คงสมโอษฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาอำนวยการ โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.โชคชัย นามวงศ์ ผบก.ภ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.อนุสรณ์ วะยาคำ ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์ เกษมสันต์ นอภ.พระนครศรีอยุธยา นายไพรัช เพชรยวน นอภ.บางปะอิน นายพิรุณ วิมลอักษร นอภ.วังน้อย และนายประพันธ์ ตรีบุปผา นอภ.อุทัย มาร่วมเป็นสักขีพยาน

หลังจาก 8.30 น.จนท.ได้ทำการขีดเส้นแดงการลงเวลามาสมัคร จากนั้นได้ทำการจับสลากเพื่อลำดับการจับสลากหมายเลขยื่นการสมัคร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยเฉพาะตัวเก็งๆจากพรรคเพื่อไทย ภูมิใจไทย และประชาธิปัตย์ในเขต 1 ได้ลำดับเบอร์ที่ไล่เรียงกันไป สรุปการรับสมัครในวันแรกมึผู้สมัครครบทั้ง 4 เขต ได้เบอร์ดังนี้
เขต 1

1. นายสุรเชรษฐ ชัยโกศล พรรคเพื่อไทย
2. นายสมบูรณ์ มีนาค พรรคประชาธิปัตย์
3. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคภูมิใจไทย
4. น.ส.อัญชลี วรรณพินทุ พรรคท้องถิ่นไท
5. น.ส.วิไล ฟักเฟืองสิงห์ พรรคชาติพัฒนา
6. นายศุภากร สุขสวัสดิ์ พรรคประชาธิปไตยใหม่
7. พ.ต.ท.ชำนาญ โตวงษ์ พรรคพลังประชารัฐ
8. นายกิตติ จูปรางค์ พรรครวมพลังประชาชาติไทย
9. น.ส.โฉมเฉลา กระจ่างแสง พรรคเพื่อนไทย
10. นายมนตรี รักษาดี พรรคเสรีรวมไทย
11. นายอมรเทพ สุขเนตร พรรคอนาคตใหม่
12. นางฐิติมา ธงชัย พรรคประชาภิวัฒน์
เขต 2
1. นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง พรรคอนาคตใหม่
2. นายกุมพล สภาวสุ พรรคภูมิใจไทย
3. นายพันธกานต์ ปทุมวัน พรรคพลังท้องถิ่นไทย
4. นายเสวก ทรัพย์กล้า พรรครวมพลังประชาชาติไทย
5. นางฉวี พงษ์พนัศ พรรคเสรีรวมไทย
6. นายนภัทร สุขแสงทอง พรรคชาติพัฒนา
7. นายชาตรี อยู่ประเสริฐ พรรคพลังประชารัฐ
8. นายสมศักดิ์ สาระชาติ พรรคทางเลือกใหม่
9. นายนพ ชีวานันท์ พรรคเพื่อไทย
10. นายเอกราช ใกล้สว่าง พรรคประชาธิปัตย์
11. นายสมยศ ปัญจะ พรรคชาติพัฒนา
12. นายธวัช บุญชุ่ม พรรคประชานิยม
13. ร.ต.ท.พิพัฒน์ เกตุดี พรรครวมใจไทย
14. นางสุชษา ทองกลัด พรรคประชาภิวัฒน์
15. นายชนสิทธิ์ กุลพญา พรรครักผืนป่าประเทศไทย

เขต 3
1. ดร.ธนนนต์ สิมมากุล พรรคอนาคตใหม่
2. น.ส.พรรณธิวา จันทพรม พรรคชาติพัฒนา
3. นายอดุลย์ ดาวเรือง พรรคพลังประชารัฐ
4. นายธวัชชัย งามเจริญพุทธศรี พรรคเสรีรวมไทย
5. ร.ต.ท.สุเมธ เทอดไทย พรรคประชาภิวัฒน์
6. นายไพฑูรย์ สุขสุภาพ พรรครวมพลังประชาชาติไทย
7. นายวิทยา บุรณศิริ พรรคเพื่อไทย
8. นายสุรศักดิ์ พันธุเจริญวรกุล พรรคภูมิใจไทย
9. นายปวริศร์ ปิยศรีขจรศิริ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
10. นายหาญณรงค์ ระยะ พรรคประชาชาติ
11. ว่าที่ ร.ต.พลัฏฐ์ มงคลเชื้อทอง พรรคประชาธิปัตย์
12. ดร.คุณานนต์ นงนุช พรรคพลังท้องถิ่นไทย
เขต 4
1. นายทนงศักดิ์ วันอยู่ พรรคอนาคตใหม่
2. ร.ต.ต.ภักดี คล้ายคง พรรคประชานิยม
3. นายวิษณุ อินทรพยุง พรรคชาติพัฒนา
4. นายมนตรี จันทร พรรคพลังท้องถิ่นไท
5. นางภทรชนก อรรถานิธี พรรครวมใจไทย
6. นางนพวรรณ ภารสาร พรรคประชาภิวัฒน์
7. นายองอาจ วชิรพง พรรคพลังประชารัฐ
8. นายศิวะพันธ์ จันทาวุฒิ พรรคภูมิใจไทย
9. นายสำเริง การเสถียร พรรคเสรีรวมไทย
10. นายธนาสิทธิ์ ภูริทิพาพันธ์กุล พรรครวมพลังประชาชาติไทย
11. นายจิรทัศ ไกรเดชา พรรคเพื่อไทย
12. นายอาทิตย์ เทพมงคล พรรคประชาธิปัตย์
โดยในนายยุทธนา อุโคก ผู้สมัครเขต 3 จากพรรครวมใจไทยที่จับได้เบอร์ 1 ปรากฏว่าเอกสารไม่ครบ ทำให้ต้องล่นเบอร์ของผู้สมัครคนอื่นๆขึ้นมา ทำให้เกิดความล่าช้า และออกมาเป็นเขตสุดท้าย ซึ่งหลังจากที่สมัครแล้ว ผู้สมัครส่วนใหญ่เดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อธิศาลหลักเมือง หลวงพ่อพระมงคลบพิตร หลวงพ่อโต พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเขตเลือกตั้งในพื้นที่ 4 เขต 16 อำเภอ ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภออุทัย รวม 192,648 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางปะหัน มหาราช ท่าเรือ นครหลวง ภาชี และบ้านแพรก รวม 189,308 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบางปะอิน บางไทร และวังน้อย รวม 231,052 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเสนา บางซ้าย ผักไห่ บางบาล ลาดบัวหลวง รวม 4 เขต 813,852 คน เป็นต้น

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา