กมธ.การกฎหมายฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดน่าน

กมธ.การกฎหมายฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดน่าน.
วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา นำโดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน โดยมี นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และ พลตำรวจตรี ดเรศ กัลยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ.
โดยคณะฯ ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่าน และหัวหน้าสถานีตำรวจ รวมทั้งหัวหน้างานสอบสวน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เพื่อรับทราบข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565
.
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาขับเคลื่อนให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไป