จ.จันทบุรี ร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรับนโยบายวางแผนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากนายกรัฐมนตรีผ่านระบบ VDO Conference ขณะที่จันทบุรีสถานการณ์ปกติ และอยู่ในการเตรียมพร้อมตลอดเวลา

จ.จันทบุรี ร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรับนโยบายวางแผนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากนายกรัฐมนตรีผ่านระบบ VDO Conference ขณะที่จันทบุรีสถานการณ์ปกติ และอยู่ในการเตรียมพร้อมตลอดเวลา

วันนี้ ( 3 ต.ค.65 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามและรับนโยบายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ กอปภ.ก.วางแผนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจากผลกระทบพายุใต้ฝุ่นโนรู และร่องความกดอากาศต่ำที่ผ่านมา ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีไม่ได้รับผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นโนรูมากนักจึงทำให้สถานการณ์ทั่วไปปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือหากมีฝนตกมากในพื้นที่เพราะยังไม่สิ้นสุดฤดูฝน

โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของอำเภอเมืองจันทบุรีที่ต้องอาศัยการระบายน้ำจากคลองน้ำใสที่เคยมีสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งเมื่อปีที่ผ่านมาจากฝนที่ตกลงมามากกว่า 300 มิลลิเมตร ส่วนฝั่งตะวันออกของอำเภอเมืองมีแม่น้ำจันทบุรี และคลองภักดีรำไพระบายน้ำลงทะเลแก้ไขสถานการณ์น้ำได้ทันท่วงที อย่างไรก็ตามในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันตกของอำเภอเมืองจันทบุรีจากสถานการณ์น้ำคลองน้ำใสในอนาคตจังหวัดจันทบุรีเตรียมของบประมาณสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อระบายน้ำจากด้านบนลงทะเลเบื้องต้นจะมีการสำรวจออกแบบเพื่อของบประมาณในปี พ.ศ.2566

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก