พังงายังใช้มาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

พังงายังใช้มาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง ในฐานะ ผอ.ศปก.(ศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ) อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน บริเวณจุดตรวจคัดกรองการเข้า-ออก ข้ามเขตจังหวัดพังงา บ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา หลังจากประกาศจังหวัดพังงาให้คงด่านตรวจข้ามเขตจังหวัดทั้ง 6 อำเภอ จากทั้งหมด 8 อำเภอ ที่มีแนวเขตติดจังหวัดใกล้เคียง และภายในหมู่บ้านที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดฯ
ส่วนที่บริเวณซอยแพปลาบ้านท่านุ่น หมู่ 7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เจ้าหน้าที่ตั้งด่านจุดสกัดกั้นการเข้า-ออก ของประชาชน หลังจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในซอยดังกล่าวจำนวน 3 คน เดินทางเข้าจากต่างจังหวัด จากการสอบสวนโรคทราบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 22 คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่งพร้อมเข้าตรวจเชื้อในวันนี้ (2 ก.ย.64) ขณะที่มาตรการจังหวัดพังงายังคงใช้มาตรการเดิมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดฯ ทำให้ด่านตรวจสกัดบริเวณด่านคัดกรองการเข้าภายในจังหวัดพังงายังคงใช้ใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด

หรือ ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด หรือ ใบผ่านการหายจากการรักษาโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านโดยเฉพาะบริเวณ ด่านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดแก่ผู้สัญจรข้ามจังหวัดมากขึ้น
ทาง นายศิวัชฐ์ ระวังกุล ผอ.ศปก.(ศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ) อ.ตะกั่วทุ่ง เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังคงปรากฏพบการแพร่ระบาดของโรคโควิค19 ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ศปก. อ.ตะกั่วทุ่ง จึงขอเน้นย้ำให้ ประชาชนทุกคนต้องมีหน้าที่ เฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแล พื้นที่จากกลุ่มเสี่ยง ที่สำคัญๆ ต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ ในพื้นที่ ดังนี้ กลุ่มบุคคลที่สัมผัสเสี่ยงจากผู้ป่วยทั้งเสี่ยงสูงและต่ำ กลุ่มคนที่มาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด กลุ่มคนที่มาจาก พื้นที่ขางอำเภอ บางจังหวัด ที่กำลังพบระบาดภายในพื้นที่ เช่น อ ท้ายเหมือง อ คุระบุรี อ ตะกั่วป่า ในบางตำบล และบางพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มตลาดสด ตลาดนัด และร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มคนมีพฤติกรรม กิจกรรม กิจการ หรือ อาชีพ ที่จำเป็นต้องเดินทาง ออกนอกพื้นที่ หรือต้องพบปะบุคคลอื่นนอกพื้นที่เป็นการประจำ เช่น ขนส่งสินค้า ค้าขาย เป็นต้น