พังงา – ประกาศเขตพื้นที่สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มฝนตกและตกหนักในบางพื้นที่ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ขึ้นในพื้นที่ 5 อำเภอ รวม 16 ตำบล 34 หมู่บ้าน

พังงา – ประกาศเขตพื้นที่สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มฝนตกและตกหนักในบางพื้นที่ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ขึ้นในพื้นที่ 5 อำเภอ รวม 16 ตำบล 34 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.66 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่าจังหวัดพังงาได้มีหลายอำเภอประสบปัญหาสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มฝนตกและตกหนัก อาทิ อำเภอเมืองพังงา พื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคาโงก ระดับน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมพื้นที่ราบลุ่ม เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตรและดินโคลนถล่ม ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 65 ครัวเรือน พื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลตากแดด ฝนตกหนักส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าพื้นที่สวนปาล์มในพื้นที่ต่ำแต่ยังไม่ได้รับความเสียหาย กระแสน้ำมาแรงมากทำให้ฝายที่กำลังสร้างยังไม่เสร็จได้รับความเสียหาย จำนวน 1 แห่ง พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลป่ากอ ระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่ม และบริเวณบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตร
อำเภอท้ายเหมือง พื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลลำภี ระดับน้ำล้นตลิ่ง ทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรที่เป็นที่ราบลุ่ม ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 82 ครัวเรือน พื้นที่หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งมะพร้าว ระดับน้ำล้นตลิ่ง ทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรที่เป็นที่ราบลุ่ม ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 10 ครัวเรือนพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางทอง เกิดเหตุวาตภัย ทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนของราษฎรเสียหายจำนวน 1 หลัง พื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลท้ายเหมือง เกิดเหตุวาตภัย ทำให้ต้นไม้ล้มทับสถานที่ราชการเสียหายจำนวน 1 หลัง คือ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท้ายเหมือง บ้านเรือนราษฎร ได้รับผลกระทบจำนวน 94 ครัวเรือน 372 คน ทั้งนี้ ไม่มี ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ได้ให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของไปยังที่ปลอดภัยส่วนความเสียหายเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการสำรวจ
อำเภอตะกั่วป่า พื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลคึกคัก ระดับน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมพื้นที่ราบลุ่ม น้ำเอ่อ ท่วมถนนสายเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ช่วงบ้านเขาหลัก-อำเภอตะกั่วป่า บริเวณหน้าตลาดสดบางเนียงผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสัญจรได้ พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบางม่วง พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะคอเขา ระดับน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมพื้นที่ราบลุ่ม เอ่อเข้า ท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตร และถนนภายในหมู่บ้านบางจุด ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้ พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางไทร ระดับน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมพื้นที่ราบลุ่ม น้ำเอ่อท่วมถนน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ ราษฎรได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 113 ครัวเรือน 266 คน ทั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วส่วนความเสียหายเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการสำรวจ
อำเภอคุระบุรี

พื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ เกิดสถานการณ์อุทกภัย ระดับน้ำล้นตลิ่ง ทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรที่เป็นที่ราบลุ่มราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 32 ครัวเรือน 96 คน ทั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติ
อำเภอกะปง พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเหมาะ ระดับน้ำล้นตลิ่ง ทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมเส้นทางการจราจรทำให้การสัญจรไม่สะดวกพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปง ระดับน้ำล้นตลิ่ง ทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางส่วนพื้นที่ทางการเกษตรที่เป็นที่ราบลุ่ม และดินสไลด์ พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา และเขตเทศบาลตำบลท่านา ระดับน้ำล้นตลิ่ง ทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรที่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลเหล ระดับน้ำล้นตลิ่ง ทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย พื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลรมณีย์ ระดับน้ำล้นตลิ่ง ทำให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย พื้นที่ทางการเกษตรที่เป็นที่ราบลุ่ม และน้ำท่วมเส้นทางการจราจรทำให้การสัญจรไม่สะดวกราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 25 ครัวเรือน 120 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ได้ให้การช่วยเหลืออพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วส่วนความเสียหายเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการสำรวจ ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม คลื่นลมแรงบ้านเรือนเสียหายบางส่วน จำนวน 329 หลัง วัดได้รับผลกระทบ จำนวน 1 แห่งสถานที่ราชการ สถานที่ราชการได้รับผลกระทบ 1 แห่งพื้นที่ด้านการเกษตรยังมีน้ำท่วมขังบางจุดในพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวตลิ่งของลำน้ำ
ทางด้าน นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา นายอำเภอ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ประภัยน้ำท่วม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แนะนำแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณหมู่บ้าน และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ เพื่อรับส่งผู้ประสบภัยที่จะต้องอพยพออกจากบ้านชั่วคราว