รวมใจพี่น้องมุสลิมพัทยาจัดงานสายธารศรัทธา มัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี ซุกรี่ ปี 65

รวมใจพี่น้องมุสลิมพัทยาจัดงานสายธารศรัทธา มัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี ซุกรี่ ปี 65

ค่ำวันที่ 2 ก.ค.65 อีหม่ามฮัจยีมูฮำหมัด (สุมาน) สุไลมาน อีหม่ามประจำมัสยิดมัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี ซุกรี่ พัทยา ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานสายธารศรัทธา มัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี ซุกรี่ ปี 65 ฮัจยีมูฮำหมัดอาลีคาน (ราชัย) ปาทาน ประธานจัดงาน รวมทั้งคณะกรรมการมัสยิด

ได้ร่วมให้การต้อนรับพี่น้องชาวมุสลิมในเขตพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงที่ทยอยเข้าร่วมงานสายธารศรัทธา มัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี ซุกรี่ ปี 65 กิจกรรมประจำปีที่ทางมัสยิดและพี่น้องมุสลิมชุมชนเจริญสุขพัฒนา รวมใจกันจัดขึ้นเป็นกิจกรรมการกุศลหารายได้มาทำการสาธารณะประโยชน์

โดยมี แขกผู้เกียรติเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง อาทิ ฮัจยีอีหม่ามยูซูป กรุบกระบี่ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายวินัย อินทรพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ และคณะสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมงานสายธารศรัทธา มัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี ซุกรี่ ปี 65

ภายในงาน ได้มีการออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าจากพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ด้วยราคาย่อมเยา ยังถือเป็นการเปิดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชาวมุสลิมได้มาพบปะกัน เป็นการสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนเมืองพัทยาอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ในพิธีการสำคัญ ฮัจยีมูฮำหมัดอาลีคาน (ราชัย) ปาทาน ประธานจัดงาน ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ร่วมทำบุญในงานสายธารศรัทธา มัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี ซุกรี่ ปี 65 ด้วยการสนับเงินจำนวน 25,000 บาท มอบให้กับทางมัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี ซุกรี่ ด้วยเช่นกัน