ร้อยเอ็ด/… ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ร้อยเอ็ด/…
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อเวลา 10.00น. วันนี้ 3 มิ.ย.2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง นางนวลจันทร์ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ กลุ่มผู้นำสตรีอาสาพัฒนา กลุ่มองค์กรเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมปลูกป่า ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ป่าชุมชนโคกบ๋าโบก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอโพนทองจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”รวมพลังสตรีอำเภอโพนทองอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สร้างระบบนิเวศป่าชุมชน”ป่า” ซึ่งคอยกักเก็บน้ำ และผลิตอ็อกซิเจ็นด้วยการสังเคราะห์แสง
อำเภอโพนทองประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณ ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอ ธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท. ร่วมกับธงชาติไทย พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วง และผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วที่ว่าการอำเภอ และหน่วยงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน