จิตอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จิตอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันนี้ (3 มิ.ย.63) 10.30 น. ที่บริเวณสระโคกนิมิต ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ นำ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ทั้งยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ สนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเร่งฟื้นฟูป่า โดยเฉพาะป่าต้นน้ำที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า และสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ป่าต้นน้ำมีสภาพเสื่อมโทรมส่งผลให้เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นทุกปี ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19