สภาวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565

สภาวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565

วันที่ 2 เม.ย.65 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565 สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา โดย นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 ที่ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา จ.ชลบุรี โดยมี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

พร้อมกันนี้ มีแขกผู้ทีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาทิ นายสนธยา คุณปลื้ม นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และตัวแทนเครือข่ายภาควัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าร่วม

ในกิจกรรมได้จัดให้มีการบรรเลงดนตรีไทยจากนักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูล ก่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จะเยี่ยมชมนิทรรศการเศียรครู จากนั้นประธานในพิธี ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ก่อนกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
และลงนามถวายพระพรตามลำดับ