วชช.นราฯจับเมืองเทศบาลโก-ลก ทำ MOU สร้างงานให้กับกลุ่มแม่บ้านยุดเศรษฐกิจฝืดเคือง

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

วชช.นราฯจับเมืองเทศบาลโก-ลก ทำ MOU สร้างงานให้กับกลุ่มแม่บ้านยุดเศรษฐกิจฝืดเคือง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 พ.ย. 65 ที่ศูนย์พัฒนาอาชีพวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษา อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายยุทธนา พรมมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อร่วมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก และพื้นที่อำเภอใกล้เคียง โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงาน รวมทั้งชาวบ้านที่มีอาชีพแล้ว แต่มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในอาชีพนั้นๆ เพื่อเป็นรายได้เสริมนำมาเลี้ยงครอบครัวในช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเคือง หลังสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เบาบางลง

ซึ่งการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีเข้ารับการฝึกอบรมทันที โดยแยกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 20 คน ใช้เวลาในการฝึกอบรม 2 วันๆ 6 ชั่วโมง โดยได้เชิญวิทยาการผู้ชำนาญงานแต่ละด้านสาขาอาชีพ อาทิ การทำเบเกอรี่อินเทรด์ การทำขนมไทย ช่างแต่งหน้าฟรีแลนซ์ ช่างเพ้นเล็บฟรีแลนซ์ และอาชีพยูทูปเปอร์ ซึ่งล้วนแต่เป็นอาชีพรอบตัวที่ทุกคนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยใช้ทุนไม่มากนัก ซึ่งสร้างความดีอกดีใจให้กับกลุ่มสตรีและเจ้าของผู้ประกอบการที่มาศึกษาเพิ่มเติม จนมีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และทราบว่าหากผ่านพ้นการฝึกอบรมในครั้งนี้แล้วเสร็จ ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อาจจะมีการเปิดการฝึกอบรมติดต่อกันไป ตามความต้องการของกลุ่มสตรีเหล่านี้