เทศบาลเมืองสามหมอกทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่

เทศบาลเมืองสามหมอกทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ –ลูกจ้าง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณรกว่า 120 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง และบริเวณรอบสวนสาธารณะหนองจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมตักบาตรอย่างเนื่องแน่น ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ในบรรยากาศโบราณสถานทรงคุณค่าที่สวยงาม ท่ามกลางธรรมชาติใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Cr.ททท. แม่ฮ่องสอน