ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

#ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
วันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น.
นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 บริเวณจุดพักรถบ้านโตก บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอน วังชมภู – บ้านโตก ที่ กม.213+740 จากนั้นเวลา 15:35 น

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่บริเวณจุดให้บริการทั่วไทย 4 แยกพ่อขุนผาเมืองบนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนแยกอาเซียนน้ำดุกและเวลา 16.30 น. ได้เดินทางมาทางมาตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่บริเวณจุดพักรถและลานกางเต็นท์หมวดทางหลวงเขาค้อ