ฉก.ทพ.48 ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ฉก.ทพ.48 ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ 2 บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 มอบหมายให้ร้อยโท วิรุจ นพรัตน์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4814 นำกำลังพลชุดช่าง ร่วมกับ ชุดคุ้มครองตำบลโต๊ะเด็ง กองกำลังประจำถิ่น ดำเนินการซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้กับ นางพร อินทร์ทอง ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยมี ผู้นำในพื้นที่ และประชาชนร่วมดำเนินการในครั้งนี้

กองร้อยทหารพรานที่ 4814 ร่วมกับ สมาพันธ์ไทยพุทธในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ลงสำรวจพื้นที่คัดเลือกบ้านที่มีความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งพบว่าบ้านของ นางพร อินทร์ทอง อายุ 64 ปี ซึ่งเป็นหญิงม่าย สามีเสียชีวิต ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้เฉลี่ยวันละ 150 บาท ควรได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งได้สนับสนุนชุดช่าง ดำเนินการซ่อมแซม และต่อเติมบ้าน ให้นางพร อินทร์ทอง ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจ และมีแรงจูงใจที่จะไม่อพยพออกนอกพื้นที่

กิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมบ้านพักของชาวไทยพุทธ ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจที่จะไม่อพยพออกนอกพื้นที่ ทั้งนี้เจ้าของบ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการล้วนมีฐานะยากจน และไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ในกับประชาชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้