ร้อยเอ็ดมทบ.27ทหารปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอโพธิ์ชัยร่วมประชุมประจำเดือน ก.ค.62 และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่ อ.โพธิ์ชัย /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดมทบ.27ทหารปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอโพธิ์ชัยร่วมประชุมประจำเดือน ก.ค.62 และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่ อ.โพธิ์ชัย
/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ ร้อยเอกสมสมัย ภูครองพลอย นายทหารปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอโพธิ์ชัย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา และกำนันทุกตำบลในพื้นที่ อำเภอโพธิ์ชัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 แบบสัญจร ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมี นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธาน ต่อจากนั้น ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว น.ส.ณัฐกมล ทิพโชติ บ้านเลขที่ 352 ม.9 บ.เชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย กรณีไฟไหม้ฉางข้าว เมื่อวันที่ 30มิถุนายน 2562 เวลา 20.30 น. เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรทำให้ฉางข้าวเสียหายทั้งหมดและเครื่องมือการเกษตรเสียหายบางส่วน โดยนายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นผู้มอบ สร้างความอบอุ่นใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน-0817082129-ข่าว
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27-ภาพ