ร้อย.รส.ที่ ๕ จัดกำลังพลเป็นจิตอาสา โดยมี จ.ส.อ.วุฒิฒิชัย วงศ์คำชาว เป็น หน.ชุด ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่งอน อ.ฝาง จว.ช.ม. , ฝ่ายปกครองอำเภอฝาง เข้าทำการเปิดทางระบายน้ำ บริเวณลำน้ำแม่งอน

เมื่อ ๓๑ พ.ค.๖๒ ร้อย.รส.ที่ ๕ จัดกำลังพลเป็นจิตอาสา โดยมี จ.ส.อ.วุฒิฒิชัย วงศ์คำชาว เป็น หน.ชุด ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่งอน อ.ฝาง จว.ช.ม. , ฝ่ายปกครองอำเภอฝาง เข้าทำการเปิดทางระบายน้ำ บริเวณลำน้ำแม่งอน เพื่อเร่งการระบายน้ำให้ไหลสะดวก ณ บ.ป่าจี้ หมู่ ๑๑ ต.แม่งอน อ.ฝาง จว.เชียงใหม่