ร้อย.รส.ที่ ๕ จัดกำลังพลเป็นจิตอาสา เข้าดำเนินการช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ บ้านทุ่งทอง

เมื่อ ๓๑ พ.ค.๖๒ ร้อย.รส.ที่ ๕ จัดกำลังพลเป็นจิตอาสา เข้าดำเนินการช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ บ้านทุ่งทอง ม.๑๐ ต.แม่งอน อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งมีผลมาจากฝนตกหนัก และได้ทำการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม พบว่า มีบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประมาณ ๗๐ หลังคาเรือน.ผลการปฏิบัติ หน่วยได้ทำการช่วยเหลือประชาชน โดยการยกของขึ้นที่สูง เพื่อไม่ให้สิ่งของได้รับความเสียหาย