ขอนแก่น – ร.8 ร่วมด้วยช่วยกัน ทบทวนการรับรู้ ตระหนักการป้องกัน ประชาสัมพันธ์ต้าน COVID-19

ขอนแก่น – ร.8 ร่วมด้วยช่วยกัน ทบทวนการรับรู้ ตระหนักการป้องกัน ประชาสัมพันธ์ต้าน COVID-19

________ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทหารราบที่ 8 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กำลังพล และครอบครัวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 โดยได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด -19

พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพล และครอบครัวปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด มิให้มีการแพร่กระของเชื้อโรค เพื่อให้กำลังพล และครอบครัวได้ตระหนักรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ และการป้องกันตนเอง ป้องกันบุคคลรอบข้างหรือบุคคลใกล้ชิดให้มีความปลอดภัย ณ ห้องแถวบ้านพักค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)