อุบลราชธานีจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

อุบลราชธานีจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 1 พฤษภาคม2562. ณ.ห้องประชุมราชธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1และสนามหน้าศาลางกลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า)ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติขึ้นโดยมีท่านผู้ว่าราชการ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ซึ่งมีผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมกิจกรรมหลายหน่วยงานเช่นรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าภูมิภาค ธนาคารออมสิน บริษัท กสทโทรคมนาคม(CAT) การประปาภูมิภาค บริษัทไปรษณีย์ไทย ธกส การรถไฟแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำปี2561พร้อมมีการรับบริจาคโลหิตและแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน