คลองใหญ่ ชาวบ้านโวยโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้าปล่อยนํ้าเสียลงสู่พื้นที่ชุมชนนานนับเดือนส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่งชุมชน เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา

ตราด/คลองใหญ่ ชาวบ้านโวยโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้าปล่อยนํ้าเสียลงสู่พื้นที่ชุมชนนานนับเดือนส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่งชุมชน เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา

ที่บริเวณหมู่ 9 บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีประชาชนในเขต อบต.คลองใหญ่ กว่าหลายสิบหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน จากโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้าปล่อยนํ้าเสียลงสู่ชุมชนส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วชุมชน หลังทางเจ้าหน้าที่ อบต.ได้รับร้องเรียนจากชุมชนหมู่ 9 บ้านคลองจาก ว่ามีโรงงานทําปลาหมึกขนาดเล็กปล่อยนํ้าเน่าเสียลงสู่ชุมชนส่งกลิ่นเหม็นมานานนับหลายเดือนแล้ว หลังรับทราบทางเจ้าหน้าที่ได้ออกสํรวจ

นําโดย นายนพพร ลองศิริคง เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ จึงได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยงาน สาธารณสุขอําเภอ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และกํานัน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที่ ที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนไป ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นทนความส่งกลิ่นเหม็นมานานนับหลายเดือนมาแล้ว จึงอยากให้หน่วยงาน อบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขเร่งด่วนด้วย เพราะว่ามีผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ติดกับโรงงานแปรรูปสัตว์นํ้าทะเลตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่ 9 บ้านคลองจาก เป็นของ นายวิชา สุขสวัสดิ์ อายุ 39 ปี 240 หมู่ 9 บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เป็นโรงงานทําปลาหมึกตากแห้งขนาดเล็ก

จําหน่ายอาหารทะเลทิ้งนํ้าล้างสิ่งปฎิกูลและนํ้าเสียจากการล้างอาหารทะเลลงสู่ในชุมชนเป็นที่กระจายขว้าง และไม่มีทางไหลไปไหนมีบ่อบันลําบัดก็ขนาดเล็กไม่ได้มาตรฐาน เนื่องด้วยช่วงนี้ไม่มีฝนตกเลยนํ้าเน่าเสียขังอยู่บริเวณพื้นที่ข้วาง จนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นอย่างมาก โดยชาวบ้านชุมชนแถวนั้นต้องพากันสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาก่อนที่จะเกิดโรคโควิดอีกด้วย ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สํารวจท่อระบายนํ้าตามแนวท่อนํ้าไหล ซึ่งพบว่าโรงงานดังกล่าวมีการปล่อยนํ้าเสียลงพื้นที่ชุมชนจริงโดยได้บอกกล่าวตักเตือนมาแล้วก็ยังนิ่งเฉย นํ้าที่ปล่อยลงมาได้ไหลทะลักออกตามท่อลงสู่ชุมชนเป็นที่ข้วางอีกทั้งยังเป็นสีดําขุ่นส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทั้งชุมชน นายสำเนียง คนดูแลสวนติดกับโรงงานทําปลาหมึกบอกว่าทนเหม็นมานานถึง 4-5 เดือนมาแล้ว แต่ไม่รู้จะทํายังไงดีเวลานอนก็ต้องใช้ผ้าคลุมตัวให้มิดชิด และคุณป้าสีรมัน วัย 67 ปี บอกว่ากลิ่นเหม็นนักและก็มีผู้สูงอายุที่เป็นโรคประจําตัวหลายโรคยังทนไม่ไหว ไม่รู้จะทําแบบไหนก็ต้องทนแบบนี้กันไป จากการเจ้าหน้าที่ อบต.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอีกหลทนหน่วยงานได้สั่งการปิดตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป และให้แก้ไขนํ้าเน่าเสียให้แล้วเสร็จภายในเวลา 20 วันที่ทางเจ้าหน้าที่ อบต.และเจ้าที่สาธารณสุขอําเภอและหน่วยงานได้สังการถ้าไม่ดําเนินการทางเจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินคดีหลังทางเจ้าหน้าที่ได้สั่งการในภาย 20 วันแล้ว และทางเจ้าหน้าที่ อบต.จะลงพื้นที่ตรวจสอบในเมื่อประชาชนร้องไปไม่อีกและไม่ทําตามกฎหมายระเบียบด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด รายงาน