กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 608 ประชาชน อำเภอเบตง ทยอยเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่3 และ 4 เร่งเสริมภูมิคุ้มกันก่อนฤดูหนาวในช่วงปลายปี

กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 608 ประชาชน อำเภอเบตง ทยอยเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่3 และ 4 เร่งเสริมภูมิคุ้มกันก่อนฤดูหนาวในช่วงปลายปี

ยะลา -กลุ่ม 608 กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทยอยเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่3 และ 4 เร่งเสริมภูมิคุ้มกันก่อนฤดูหนาวให้ทันช่วงปลายปีที่จะมีกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมเตรียมจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกตลอดเดือนธันวาคมนี้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 65 ที่โรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา บรรดากลุ่มเสี่ยง 608 ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว รวมไปถึงประชาชนทั่วไป และเด็ก เดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาอาการป่วยที่รุนแรง และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ตลอดจนการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยทางเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก พร้อมเตรียมวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ไว้คอยให้บริการ โดยก่อนที่จะฉีดวัคซีนก็จะต้องลงทะเบียน ยืนยันตัวตน และตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด ภายหลังจากแนวโน้มที่มีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ สืบเนื่องด้วยขณะนี้เป็นช่วงเข้าฤดูหนาวที่เอื้อต่อการแพร่เชื้อไวรัส ประกอบกับทั่วโลกมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ขณะที่ไทยได้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีผู้เดินทางมาจากทั่วโลก เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก
นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง กล่าวว่า วัคซีนโควิด 19 เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการเสียชีวิตได้ ซึ่งหลังจากฉีดวัคซีนไประยะหนึ่งแล้ว ภูมิคุ้มกันที่มีจะลดลง จึงต้องมีการฉีดเข็มกระตุ้น ดังนั้น หากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย ขอให้รีบมาฉีด และหากฉีดกระตุ้นเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือนแล้ว ขอให้มาฉีดเพิ่ม ซึ่งจากข้อมูลพบว่าการรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4 ช่วยลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ โรงพยาบาลเบตงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางมาเที่ยวอำเภอเบตง ขอให้เข้ารับวัคซีนกระตุ้นได้ที่โรงพยาบาลเบตง เพื่อเร่งเสริมภูมิคุ้มกันให้ทันช่วงปลายปีที่จะมีกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง กล่าวอีกว่า แม้สถานการณ์แพร่ระบาด หรือการมีจำนวนผู้ป่วยหนักในไทยไม่ได้อยู่ในระดับสูงหรือน่ากังวล แต่ฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่ไวรัสมีการแพร่กระจายรวดเร็ว

และตอนนี้หลายประเทศเริ่มมีผู้ป่วยมากขึ้น ดังนั้น การดูแลป้องกันตนเองเช่นสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัด การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการรับวัคซีนจึงมีความจำเป็นสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ซึ่งมีความเสี่ยงสูง ต้องเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นเมื่อครบระยะเวลา เพื่อลดอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิต โรงพยาบาลเบตงเตรียมจัดบริการเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง สำหรับกลุ่ม 608 และเด็ก นักเรียน ในเดือนธันวาคมนี้ โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตงจะออกให้บริการฉีดวัคซีน นักเรียนที่โรงเรียนธีรวิทยา และวันที่ 16 ธันวาคม 2565 จะออกให้บริการฉีดวัคซีนนักเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ โรงเรียนเทศบาล 6 ประชาสันติ์ และโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านกุนุงจนอง และขอให้ผู้ปกครองนำเด็กที่มีอายุ 6 เดือน – 4 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน ทุกวันศุกร์ ณ โรงพยาบาลเบตง
สำหรับสถารณ์โรคโควิด-19 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 อำเภอเบตง มีผุ้ป่วยสะสม 7,501 ราย รักษาหาย 6,253 ราย กำลังรักษา 8 ราย เสียชีวิต 56 ราย
ด้านนายวิเชียร แซ่เลี่ยง ผู้สูงอายุที่เข้ารับการฉีดวัคซีน กล่าวว่า ขอให้เพื่อนๆ ผู้สูงอายุ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้มารับวัคซีนเข็มแรก หากฉีดเข็มแรกแล้วให้ฉีดเข็ม 2 ตามนัด และหากรับครบ 2 เข็ม เกิน 3 เดือน ให้รีบมารับเข็มกระตุ้นเข็ม 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรวมกัน ช่วยลดอาการป่วยหนักและลดการเสียชีวิต และเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593