อีก 1 ข่าวดีจีนแจ้งยืนยันเปิดด่านรถไฟโม่ฮานนำเข้าผลไม้ไทยได้แล้ว

อีก 1 ข่าวดีจีนแจ้งยืนยันเปิดด่านรถไฟโม่ฮานนำเข้าผลไม้ไทยได้แล้ว

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันจากฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจว ว่า ศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) ได้ประกาศในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ให้ด่านรถไฟโม่ฮานเป็นจุดนำเข้าผลไม้เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ด่านรถไฟโม่ฮานสามารถนำเข้าผลไม้ไทยได้ โดยได้ขอให้กรมวิชาการเกษตรแจ้งให้ผู้ประกอบการประสานงานผู้นำเข้า และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาว รวมทั้งศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก่อนการส่งออกสินค้าผ่านด่านรถไฟโม่ฮานด้วย

ได้สั่งการให้ด่านตรวจพืชหนองคายเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการส่งผลไม้ไทยผ่านด่านรถไฟ โม่ฮาน พร้อมทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม สำหรับฤดูกาลผลไม้ปี 2566

เพื่อตรวจคุณภาพ และรับรองสุขอนามัยพืช ตามเงื่อนไขข้อตกลงพิธีสารไทย-จีน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของไทยเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันเชื้อโควิดปนเปื้อนในผลไม้ไทยส่งออก ต้องทำการฆ่าเชื้ออย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าเกษตรไทยมีมาตรการคุมเข้มการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิดตั้งแต่ต้นทาง

ทั้งนี้ สถิติการส่งออกผลไม้ไทยที่ได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืชไปจีนจากกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2565 ไทยส่งออกผลไม้ไทยไปจีนรวม 87,730 ชิปเม้นท์ จำนวน 1,628,943.70 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 116,978.61ล้านบาท