นครนายก คณะนายตำรวจ รองผู้บังคับการ ผู้กำกับการทุกสถานีรวมถึงบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกร่วมแสดงความยินดีกับพลตำรวจตรีอิทธิพร โพธิ์ทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

นครนายก คณะนายตำรวจ รองผู้บังคับการ ผู้กำกับการทุกสถานีรวมถึงบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกร่วมแสดงความยินดีกับพลตำรวจตรีอิทธิพร โพธิ์ทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในเช้าวันนี้ 1 ตุลาคม 2564

ที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก คณะนายตำรวจ รองผู้บังคับการ ผู้กำกับการทุกสถานีรวมถึงบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกร่วมแสดงความยินดีกับพลตำรวจตรีอิทธิพร โพธิ์ทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ที่ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในเช้าวันนี้

ก่อนออกเดินทาง พลตำรวจตรีอิทธิพร โพธิ์ทอง ได้เข้ากราบไหว้พระพุทธรูปประจำสำนักงานและศาลพระภูมิเจ้าที่ภายในตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก จากนั้น ข้าราชการตำรวจและผู้ใต้บังคับบัญชา ได้มอบดอกไม้อำลาก่อนเดินทางไปยังตำรวจภูธรภาค 2 โดยมีพลตำรวจตรีจักษ์ จิตตธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครนายก ท่านใหม่ ร่วมในพิธีด้วย

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก