รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับมอบกรมธรรม์ ใน”โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้รถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น จังหวัดต้นแบบในการจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”#

#รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับมอบกรมธรรม์ ใน”โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้รถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น
จังหวัดต้นแบบในการจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”#

เมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 1 ก.ค. 2562 นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร เป็นประธานในการรับกรมธรรม์ใน”โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้รถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น
จังหวัดต้นแบบในการจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”. โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นผู้มอบกรมธรรม์ในครั้งนี้
นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ กล่าวว่า โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนให้รถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” เป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารคลังจังหวัด ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ร่วมมือกันผลักดันให้รถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกรมธรม์ประกันภัยภาค
บังคับ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้ใช้บริการถรางล้อยางนำเที่ยวนี้ เกิดความอุ่นใจ
และรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงทำให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา