สตูล ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2562

สตูล ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2562
วันนี้1มี.ค.2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรละงู จำกัด อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีจิตอาสาจากหลายภาคส่วนร่วมบริจาคโลหิตมากถึง 150 คน นายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวว่า ที่ประชุมคณะทำงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 เห็นว่ากิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นการเสียสละสิ่งที่มีค่าที่สุดในร่างกายในชีวิตของคนเรา นอกจากจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เสียสละโลหิตในร่างกายของตัวเอง ยังช่วยต่ออายุให้ชีวิตแก่คนเจ็บป่วยที่กำลังประสบปัญหาอยู่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลแก่ผู้อื่นที่ได้รับโลหิตจากผู้บริจาคไปแล้ว สิ่งที่จะเกิดตามมาคือผู้บริจาคได้ทราบหมู่โลหิต และได้ตรวจคุณภาพโลหิตของตัวเองไปด้วย จึงได้เชิญชวนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัด หน่วยงานราชการ โรงเรียน ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมดังกล่าว และกิจกรรมบริจาคโลหิตได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ข้าราชการ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นก่อนวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี และสำหรับในงานวันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของผู้ให้กำเนิด “สหกรณ์” กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับจดทะเบียนเท่านั้น แต่เป็น “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

ผู้ปูพื้นฐานและทรงเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และขยายอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์อย่างกว้างขวางทั่วทั้งประเทศยังเป็นประโยชน์ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าตราบถึงปัจจุบัน จนได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” สำหรับการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2562 นี้ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สหกรณ์การเกษตรละงู จำกัด เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม

น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กิจกรรม การจัดนิทรรศการจากสหกรณ์และหน่วยงานราชการ กิจกรรม บริจาคโลหิต กิจกรรม การจำหน่ายสินค้าการเกษตรและสินค้าอุปโภค บริโภค จากสหกรณ์และกลุ่มอาชีพ กิจกรรม การแข่งขันกีฬา กีฬามหาสนุก ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และกิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ (ภาคค่ำ) ณ ร้านสวนอาหารลานข้าว อ.ละงู จ.สตูล กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 “วันสหกรณ์แห่งชาติ” โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล