สตูล จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 สร้างความตระหนักให้ประชาชน ดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

สตูล จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 สร้างความตระหนักให้ประชาชน ดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

วันนี้ 31 ต.ค.2565 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2565 ที่ที่ผ่านมาศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน หันมาสนใจการออกกำลังกาย ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามในเพศชาย นอกจากนั้น โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูงและยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย จึงมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำ จะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค โดยจังหวัดสตูล จัดประเภทการออกกำลังกาย 3 ประเภท ได้แก่ เดิน-วิ่ง ระยะฟันรัน 5 กิโลเมตร , วิ่งระยะมินิ มาราธอน 10 กิโลเมตร และปั่นจักรยาน 25 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล