ผู้สมัคร สส เขต 1 วัชระ เคาะประตูบ้านหาเสียงโค้งสุดท้ายมั่นใจผลงานที่ผ่านมา จะทำให้ประชาชนยังคงเชื่อมั่น และยังคงเลือกในการเลือกตั้งนี้

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้สมัคร สส เขต 1 วัชระ เคาะประตูบ้านหาเสียงโค้งสุดท้ายมั่นใจผลงานที่ผ่านมา จะทำให้ประชาชนยังคงเชื่อมั่น และยังคงเลือกในการเลือกตั้งนี้

วันนี้ 14:00 น. นายวัชระ ยาวอหะซัน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. เขต 1 นราธิวาส พรรครวมใจสร้างชาติ หมายเลข 3 พร้อมทีมหาเสียงลงพื้นที่เคาะประตูบ้านขอคะแนนเสียงจากประชาชนช่วงโค้งสุดท้ายจากอำเภอเมือง โดยมุ่งเจาะกลุ่มยะกัง บางนาค และ ชุมชนไทยพุทธ ถนน ณ นคร โดยยังมุ่งเน้นแบบเคาะประตูบ้าน พูดคุย หาเสียง ขอคะแนน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้การต้อนรับแบะรู้จักเนื่องจากเป็น ส.ส.เดิมของจังหวัดนราธิวาส

โดยหารหาเสียงครั้งนี้ เน้นย้ำถึงการเลือกตัวบุคคล พร้อมกับพรรค เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้พร้อมกัน แต่อย่างไรก็ฝากเบอร์ 3 เขต 1 ของนราธิวาสไว้ให้ทุกคนกา
ด้านนายวัชระ ยาวอหะซัน

กล่าวว่า การหาเสียงในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นแบบเคาะประตูบ้านมาตั้งแต่แรก เนื่องจากตรงกับ ช่วงรอมฎอนที่ประชาชนส่วนใหญ่มักพักผ่อนอยู่บ้าน จึงส่งผลต่อให้ช่วงท้ายก็ยังเคาะประตูบ้านเพราะง่ายต่อการสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะการเนย้นย้ำถึงการเลือกคนที่ใช่ กาพรรคที่ชอบ เพราะอาจจจะเกิดความสับสนได้ แต่อย่างไรแล้วตนเองมีความมั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่ยังมีความเชื่อมั่นว่าจะยังคงเป็นกระบอกเสียงและนำพาพื้นที่นราธิวาสไปในแนวทางที่ดีได้เพราะมีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์และสร้างหารยอมรับให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ด้วยหารส่งเสริม มุ่งเน้นด้านกีฬา อีกทั้งนโยบายพรรคมีความชัดเจนที่จะต่อไป ทั้งที่ทำมาแล้ว และทำอยู่
นอกจากนี้ นายวัชระ กล่าวด้วยว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนอกจากจะต้องหาเสียงอย่างหนักแล้ว การพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนก็ต้องทำไปพร้อมๆกัน เพื่อที่จะทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ให้รอบด้านที่สุด และหากได้รับเลือกอีกครั้งสิ่งเหล่านั้นที่ประชาชนสะท้อนมาจะได้รับการแก้ปัญหาทันที