นทพ. ส่ง นพค.41แจกน้ำให้ ปชช.นราธิวาสหลังโดนน้ำท่วม

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นทพ. ส่ง นพค.41แจกน้ำให้ ปชช.นราธิวาสหลังโดนน้ำท่วม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่จ.นราธิวาส ม.7 บ.โคกสะตอ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ตามนโยบายพลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) ที่ให้กองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทท.) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(ผบ.นทพ.) เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยศูนบ์บรรเทาสาธารณภัย(ศบภ.)หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 (นพค.41) สำนักงานพัฒนาภาค 4 (สนภ.4) นำโดย พันเอก ชิตพล แก้วพรหม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41 สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ

ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย จนท.ชุดบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 12 นาย รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ร่วมกับ ผบ.ร้อย.ตชด.447 นำน้ำดื่ม จำนวน 800 ขวด ออกแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 75 ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มวลน้ำระบายไม่ทัน โดยมีระดับน้ำสูง 45 เซนติเมตรโดยประมาณ ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำและ พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในขั้นเฝ้าระวัง เนื่องจากฝนที่ตกลงมาต่อเนื่อง