พะเยา ขอโชค เจ้าพ่อ ปั๋นญา ผู้มีอิทธิฤทธิ์

พะเยา ขอโชค เจ้าพ่อ ปั๋นญา ผู้มีอิทธิฤทธิ์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ บ้านศรีชุม ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาพากันนำดอกไม้ธูปเทียนเข้ามา กราบไหว้พระ และขอพรโชคลาภกับ รูปปั้นเจ้าพ่อปั๋นญา(ปัญญา) ที่ตั้งอยู่ในศาลหอลานคำเจ้าพ่อปั๋นญา ซึ่งอยู่ภายในบริเวณอนุสรณ์สถานก้างหงส์ ดอนไชย บ้านศรีชุม ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ซึ่งชาวบ้านต่าวเชื่อว่า เจ้าพ่อปัญญา ท่านมี อิทธิฤทธิ์สามารถให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่มาขอ โดยเฉพาะเรื่องการรักษาคนที่เจ็บป่วย เรื่องการเรื่องงานตลอดจนเรื่องขอโชคลาภด้วยเพราะ ชาวบ้านเชื่อว่าท่านคอยปกปักรักษาคุ้มครองชาวบ้านในพื้นที่ บ้านศรีชุม และทุกคนที่เข้ามากราบไหว้ ให้ท่านช่วย หากผู้ใดที่มาขอแล้วประสบผลสำเร็จ ก็จะเข้ามาร่วมงานเซ่นไหว้ กันในเดือน 5 และเดือน 9 เหนือซึ่งเป็นงานประเพณีเลี้ยงเจ้าพ่อปัญญา เป็นประจำทุกปี

สำหรับการขอโชคลาภกับเจ้าพ่อปัญญาในครั้งนี้ต่างก็ได้เลขต่างๆ เช่น 72-254 -540-757-915- นำมา เพื่อไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 สิงหาคมนี้

นายศรีธร ธรรมปัญญา อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ 3 บ้านศรีชุมตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยากล่าวว่า เจ้าพ่อปัญญา ได้อยู่ในสถานที่อนุสรณ์สถานก้างหงส์ดอนไชย บ้านศรีชุม แห่งนี้มานาน ตั้งแต่โบราณกาล หลายร้อยปี ต่อมา ปี 2540 ทางพระอานันท์ พุทธธัมโม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแสงแก้วมงคล ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และชาวบ้านศรีชุม ก็ได้มีการบูรณะสร้างหอลานคำเจ้าพ่อปัญญาขึ้นมาใหม่ ให้เป็นสถานที่ เคารพนับถือ และปกปักรักษาชาวบ้าน ที่มาขอให้ท่านได้ช่วยเหลือ เพราะเชื่อว่าเจ้าพ่อปัญญามี อิทธิฤทธิ์ สามารถดลบันดาล รักษาคนเจ็บป่วย ช่วยเรื่องการเรื่องงาน ตลอดจนโชคลาภด้วย