สงขลา/สะเดา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสะเดา มอบโรงเรือนและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ให้กับเทศบาลสำนักขาม เพื่อใช้อาสาสมัครเทศบาลสำนักขาม เป็นประโยชน์ในการประสานงานเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และเพื่อประโยชน์ แก่ประชาชนที่ใช้ฟ้าในพื้นที่

สงขลา/สะเดา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสะเดา มอบโรงเรือนและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ให้กับเทศบาลสำนักขาม เพื่อใช้อาสาสมัครเทศบาลสำนักขาม เป็นประโยชน์ในการประสานงานเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และเพื่อประโยชน์ แก่ประชาชนที่ใช้ฟ้าในพื้นที่

นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีส่งมอบโรงเรือน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน และเครื่องอัดขึ้นรูปความร้อน (เครื่องผลิตภาชนะ ถ้วย จาน จากวัสดุธรรมชาติ) และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เครือข่ายอาสาแจ้งเหตุและป้องกันปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ตามแผนงานพัฒนาการดำเนินงานด้าน CSR ของ PEA เพื่อความยั่งยืนของชุมชน และสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายวิจิตร บุญสนิท ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และนาย เกชา เบญจคาร นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม พร้อมเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสะเดา และทีมบริหารเทศบาลตำบลสำนักขามส่วนโรงเรือนที่ก่อสร้าง พร้อมอุปกรณ์ที่มอบให้มีมูลค่า 310,300.- บาท

ในพิธีมอบโรงเรือน และเครื่องอัดขึ้นรูปความร้อน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน นำวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ภาชนะช่วยลดภาวะโลกร้อน และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเหตุและป้องกันปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ให้ชุมชนสามารถช่วยป้องกันปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อลดการเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในพื้นที่ได้รวดเร็ว และเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานในด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นการช่วยให้สามารถประกอบกิจการสร้างรายได้ให้ชุมชน ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และยังมีการสาธิตทำ จาน ถ้วย กับเครื่องอัดขึ้นรูปความร้อน ให้ดู พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำ ภาชนะ ถ้วย จาน กับใบตอง ใบสน และ ยังมีเครื่องมอเตอร์ที่ใช้ปั่นน้ำ แผงโซล่าเซล ด้วย

ภาพ/ข่าว พิภพ ประดิษฐ์ มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา