นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.15 น. ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2566

โดยมี นายรุ่งโรจน์ ดีพร้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตำรวจตรีกิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

_๙๑๐๑/รายงาน