จ.ราชบุรี/ผู้ว่าฯราชบุรีนำข้าราชการทำกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย. 2565

จ.ราชบุรี/ผู้ว่าฯราชบุรีนำข้าราชการทำกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย. 2565

เช้าวันที่ 28 กันยายน 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย. ที่เสาธงหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ซึ่งเมื่อ เวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้นำรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้แทนประชาชน และเจ้าหน้าที่ ร่วมร้องเพลงชาติไทย
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 28 กันยายน 2565
พร้อมกันนี้จังหวัดราชบุรีได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ สถานศึกษาและบ้านเรือน อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน ใน เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเสาธงชาติของแต่ละหน่วยงาน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน