สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย
วันนี้ (27 มกราคม 2564) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 13/2564

โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วม พร้อม Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) ไปยัง 9 อำเภอ โดยครั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณา มาตรการผ่อนปรนจังหวัดสุโขทัย การขออนุญาตจัดกิจกรรม จำนวน 9 กิจกรรม คือ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ขออนุญาตจัดกิจกรรม ถนนคนเดิน เพลิดเพลินของ
อร่อย ย้อนรอยวิถีไทย ,กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขออนุญาตจัดกิจกรรมมอบ ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ,วัดศรีเมือง หมู่ 4 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ ขออนุญาตจัดงาน ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ,ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย ขออนุญาตจัดกิจกรรมงานประเพณีวันเพ็ญเดือน 4 (นมัสการพระปรางค์) ขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอศรีสัชนาลัย ,วัดดหนองโว้ง ขออนุญาตจัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อสองพี่น้อง ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดหนองโว้ง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก ,สถาบันการอาชีวะศึกษา ขออนุญาตรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาประจำปี 2564 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษา อำเภอเมือง ,สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุโขทัย ขออนุญาตจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 วันที่ 30 มกราคม 2564 ,

สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุโขทัย ขออนุญาตจัดประชุม ใหญ่ประจำปี 2564 และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ขออนุญาตจัดสอบเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา วันที่ 28 – 31 มกราคม 2564 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้จัดกิจกรรมได้

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ออกมาตรการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ผู้ที่เดินทางมากจากจังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพฯ (6 เขต : บางขุนเทียน บางแค จอมทอง บางบอน บางพลัด และภาษีเจริญ) ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กักตัว 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับคำปรึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 0-5561-3559 ,061-8698161 ,094-8654499 และ 094-6308482

กิตติพรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939