ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เยี่ยมชมให้กำลังใจ และช็อปสินค้าจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในงานตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เยี่ยมชมให้กำลังใจ และช็อปสินค้าจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในงานตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พบปะพูดคุย เยี่ยมชมให้กำลังใจ และช็อปสินค้าจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในงานตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ณ บริเวณศูนย์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วม

โดยการดำเนินงานโครงการ ตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2565 ได้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ในราคาที่ถูก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเรื่องค่าครองชีพ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิต รวมถึงให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ครัวเรือนโคกหนองนา ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ต่อไป

ทั้งนี้ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ Live สด เชิญชวนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียงร่วม “ชม ช๊อป แชะ” สินค้าภายในงานตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6 ผ่านเพจ OTOP พช. และ เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00- 20.00 น. ณ บริเวณศูนย์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดนัดชุมชนเป็นศูนย์รวมของสินค้า OTOP ที่มีชื่อของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งพี่น้องประชาชนจะได้อุดหนุนสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่โดยตรงโดยไม่ผ่านคนกลาง ในการซื้อสินค้าหรือของกินของใช้ต่างๆที่ดีและประหยัด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด