จังหวัดร้อยเอ็ด จัดแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คืนที่ 4 /ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คืนที่ 4
/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นางจวงจิรา สุริยวนากูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนผู้เเทนหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมรับชมการจัดแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด ณ เวทีลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด โดยการแสดงประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เป็นคืนที่ 4

ทั้งนี้ การแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด จะจัดแสดงเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น. วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ เวทีลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และในคืนนี้เป็นการแสดงวงดนตรีสากล จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด การขับร้องเพลงไทยเดิม โดยได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/:ชสอท.:MOITCr./
สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-
คมกฤช พวงศรีเคน-/ภาพ