โรงพยาบาลคลองใหญ่ kick off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้เด็กอายุ 5- 11 ปี จํานวน 290 โดส พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปไม่จํากัดจํานวนวัดซีน

โรงพยาบาลคลองใหญ่ kick off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้เด็กอายุ 5- 11 ปี จํานวน 290 โดส พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปไม่จํากัดจํานวนวัดซีน

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 09.00น. วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายแพทย์สราวุฒิ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองใหญ่ เจ้าหน้าที่ อสม.ร่วมเปิดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 วัคซีนไฟเซอร์ ให้เด็กอายุ 5- 11 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง โรคอ้วน โรคหอบหืด และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง จัดขึ้นที่ศาลาศิริวงษ์วัดคลองใหญ่โดยมีผู้ปกครองให้ความสนใจพาบุตร หลานเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเป็นจํานวนมาก มีทั้งประชาชนที่จะร่วมเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2-3 ด้วย
นายแพทย์สราวุฒิ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันนัดหมายที่โรงพยาบาลคลองใหญ่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 วัคซีนไฟเซอร์ ให้เด็กอายุ 5- 11 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข โดยวันนัดหมายจะเน้นในกลุ่มเด็กที่มีโรคเรื้อรัง และไม่มีโรคทั่วไป ซึ่งจากฐานข้อมูลมีประมาณ 290 คน ส่วนเด็กทั่วไป ที่มีอายุ 5-11 ปี ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ มีหลายโรงเรียนจํานวน 13 โรงเรียน แต่มีจำนวนที่ผู้ปกครองสมัครใจให้เด็กฉีดวัคซีนจำนวนในวันนี้ 290 คน ซึ่งจะมีการทยอยฉีดวัคซีนตามสถานศึกษา หรือหน่วยฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ทางโรงพยาบาลคลองใหญ่ได้นัดหมายไว้ต่อไป ทั้งนี้วัคซีนไฟเซอร์ ที่ฉีดให้กับเด็กในครั้งนี้เป็นวัคซีนเฉพาะที่ไฟเซอร์ผลิตขึ้นมาสำหรับกลุ่มเด็กโดยเฉพาะ ทั้งนี้โรงพยาบาลคลองใหญ่จึงได้ประสานไปต่อขอเชิญชวนผู้ปกครองที่จะให้บุตรหลานได้รับวัคซีนไฟเซอร์ สามารถติดต่อได้ที่สถานศึกษา หรือที่

โรงพยาบาลชุมชน หรือ รพ.สต. หรือ อสม. ในทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตามหากมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้ครอบคลุมมากที่สุด จะสามารถช่วยลดปัญหาการติดเชื้อโควิด -19 ในภาพรวมของอําเภอคลองใหญ่ได้เป็นอย่างดี

ด้าน ทางเจ้าหน้าที่พยาบาลคลองใหญ่และหัวหน้ากลุ่มงาน ได้กล่าวว่า หลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กแล้วในช่วงแรกอาจมีการปวด บริเวณที่ฉีดวัคซีนได้บ้าง เป็นเรื่องปกติ ในระยะ 1 -2 สัปดาห์ โดยอาจรับประทานยาแก้ปวดช่วยบรรเทาอาการได้ ส่วนภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอาจพบได้แต่ไม่มาก ส่วนประชาชนที่ได้เข้าร่วมฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นจํานวนไม่น้อยที่ได้นําหลักฐานการฉีดวัคซีนมาแล้วนั้นถือว่าให้ความสนใจในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ไปด้วยกับเด็ก ในเข็ม 2-3 และในช่วงนี้ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ได้มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กันอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทุกตําบลอย่างต่อเนื่องต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด