สตูล กอ.รมน.จังหวัดสตูล ร่วมกับชุดพญาเสือบุกทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกป่าสงวนของนายทุน เกือบ 400 ไร่

สตูล กอ.รมน.จังหวัดสตูล ร่วมกับชุดพญาเสือบุกทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกป่าสงวนของนายทุน เกือบ 400 ไร่
วันนี้ 23 ก.พ.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จ.สตูล(ท) สั่งการให้ ร.อ.ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง หน.ชรต.กอ.รมน.จ.สตูล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.กอ.รมน.จว.ส.ต. และ ชปข.(ลับ) 203 ศปก.ทภ.4, ร.ท.ชัยยศ คงกะพันธ์ ผบ.หมวดปืนเล็กที่ 3กองร้อยทหารราบเคลื่อนที่เร็วกองกำลังเทพสตรี สนธิกำลังร่วมกับ นายโกวิทย์ สันตจิตร ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตวป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลาเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ

และสัตว์ป่า (หน่วยพญาเสือ), เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด, เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา), เจ้าหน้าที่กลุ่มพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ (เขาบรรทัด เขาปู่-เขาย่า), เจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้), ชุดปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบังคับการตำรวจภูธร จ.สตูล กำลังทหาร ร้อย ร. เคลื่อนที่เร็ว กกล.เทพสตรี (ฉก.ร.5) และ เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 44 กรมป่าไม้ เข้าตรวจสอบและตรวจยึดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด พื้นที่ ม.6 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล และม.10 บ้านธารปลิว ต.ทุ่งหว้าอ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบและตรวจยึด 2 พื้นที่ จำนวน 2 เป้าหมาย ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีนายทุนเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดิน เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน พื้นที่บ้านหนองราโพธิ์ หมู่ 6 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล จากการตรวจสอบ ไม่พบผู้กระทำผิด พื้นที่ถูกบุรุกปลูกปาล์มน้ำมัน อายุประมาณ 12-15 ปี เนื้อที่ ประมาณ 305-1-24 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายภาครัฐ จำนวน 21,436800 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึด และเข้าการแจ้งความร้องทุกข์ต่อ เจ้าหนักงานสอบสวน สภ.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวเดินทางไปยึดพื้นที่ไร่ส้ม ในพื้นที่ม.10 บ้านธารปลิว ต.ทุ่งหว้าอ.ทุ่งหว้า จ.สตูลจากการตรวจสอบไม่พบผู้กระทำผิด แต่ทราบว่าเป็นของ นายประจบ รัตนสุรการย์ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 120/5 หมู่ 10 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

เนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 91-1-36 ไร่ ซึ่งติดเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาบรรทัด จำนวน 73-3-81ไร่ และติดเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด จำนวน 17-2-62 ไร่ พื้นที่บุกรุกปลูกส้มโชกุนที่ได้รับผลผลิตแล้ว จำนวน 4,040 ต้น, ทุเรียน 25 ต้น, อินทผาลำ จำนวน 20 ต้น และปลูกสร้างโรงเรือนกึ่งถาวร จำนวน 3 หลัง คิดเป็นค่าเสียภาครัฐ จำนวน 1,465,200 (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึด และเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เพื่อการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล