บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช

บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช 💂‍♂️🐴

กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิต ให้กับ นายประเสริฐ อินทจักร, นางบุญมี พอจิต จำนวน 1,350 ซีซี และผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จว.พ.ร.

#รัชกาลที่5
#วันปิยมหาราช
#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์
#เราทำความดีด้วยหัวใจ
#ค่ายพระยาไชยบูรณ์
#กองพันทหารม้าที่ 12
#กองพลทหารมาที่ 1
#22 ตุลาคม 2565