พะเยา ( สีสัน)เพื่อนรักต่างสายพันธุ์แมว-นกยูง

พะเยา ( สีสัน)เพื่อนรักต่างสายพันธุ์แมว-นกยูง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มี แมวและนกยูง ซึ่งเป็นสัตว์ ต่างสายพันธุ์แต่มีความผูกพันอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกัน อย่างใกล้ชิด และไม่ทำร้ายกันและคอยปกป้องซึ่งกันและกัน ภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิต บ้านห้วยต้นตุ้ม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา แบบธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาและป่าไม้ ซึ่งนับว่า เป็นสัตว์เพื่อนรักต่างสายพันธุ์ ที่หาดูชมได้ยาก

พระอธิการศรีไพร เขมาภิรโต เจ้าอาวาสวัด วัดถ้ำเทพนิมิต กล่าวว่า แมว และนกยูง ที่อยู่ภายในบริเวณวัด ก็ได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็ก จนโต โดยแมวเลี้ยง เพราะมีคนเอามาปล่อยวัด ก็เลี้ยงไว้สำหรับนกยุงก็เป็นลูกนกยูงป่าที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณวัด ได้ออกมาหากินภายในบริเวณวัด และก็เดิดความคุ้นเคยอยู่กินเล่นคู่กับสัตว์เลี้ยงภายในบริเวณวัดอาทิแมว-นกยูง-ไก่ป่า ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ร่วมกันแบบสันติเป็นเพื่อนกันและคอยปกปักรักษาซึ่งกันและกัน ไม่ทำร้ายกันแต่อย่างใด