ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ตลาดบ้านแหลม เพื่อร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ตลาดบ้านแหลม เพื่อร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

วันนี้ ( 20 ต.ค.65 ) ที่จุดผ่านแดนถาวร ตลาดบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสที่เพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ที่จันทบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมทราบรับข้อมูล เกี่ยวกับการส่ง-ออก ค้าขาย บริเวณด่านผ่านแดนถาวรตลาดบ้านแหลม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากการค้าขาย บริเวณชายแดนไทย กัมพูชา ถือเป็นเศรษฐกิจ 5 เสาหลัก ที่ทำรายได้หลักให้กับจังหวัดจันทบุรี โดยมี ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพรวมของการส่งออกบริเวณด่านถาวรตลาดบ้านแหลม โดยทาง นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแกนไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี วันนี้ นับเป็นสิ่งที่ดี ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านใหม่ ได้เดินทาง มารับทราบดูข้อมูลเกี่ยวยุทธศาสตร์ชายแดนของจังหวัดจันทบุรี โดยมีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การค้าขายชายแดน มาบรรยายให้ข้อมูลกับผู้ว่าฯ โดยประเด็นเร่งด่วน

ที่ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ช่วยดำเนินการประสานงานก็คือ ถนนสายซับตารี การปรับปรุงอาคารของบ้านผักกาด และการใช้งานที่ยังไม่คุ้มค่า ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการให้ผู้ว่าราชการรังหวัดได้รับทราบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็เห็นชอบในแนวทางดังกล่าว ส่วนการส่งออกบริเวณชายแดน หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ปีนี้คาดว่าตัวเลขจะโตถึง 28 % ประมาณ 4 หมื่นกว่าล้านแน่นอน……..สัมภาษณ์
ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก