ส.ส.บีลา กรรมการบริหารพรรค พปชร. เขย่าเมืองนราฯ จัดหนักเปิดตัวว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส. หมอแว และส.ส.5 เขต สู้สึกเลือกตั้ง ปี 66

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ส.ส.บีลา กรรมการบริหารพรรค พปชร. เขย่าเมืองนราฯ จัดหนักเปิดตัวว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส. หมอแว และส.ส.5 เขต สู้สึกเลือกตั้ง ปี 66

ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพิเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นำโดยนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ พปชร.และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรณ์จังหวัดนราธิวาส และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 จ.นราธิวาส เปิดตัว นายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอะ หรือหมอแว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พปชร.เขต 1 จ.นราธิวาส นายฮามีร ซารีคาน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พปชร.เขต 4 นายอามินทร์ มะยูโซะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พปชร.เขต 2 จ.นราธิวาส โดยมีประชาชนให้ความสนใจ เข้าร่วมรับฟัง การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ปพชร..กว่า 1,500 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก จนล้นห้องประชุม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนสังคมทางการเมือง โดยเฉพาะ นายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอะ หรือหมอแว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พปชร.เขต 1 จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นเคยเป็นอดีต ส.ส.จังหวัดนราธิวาส และเคยดำรงตำแหน่ง สว.ในอดีต อีกทั้งเคยตกเป็นผู้ต้องหาคดีความมั่นคง ในข้อกล่าว เจไอ และยกฟ้อง และหันมาลงเล่นการเมือง และได้เลือก เป็น ส.ส. สว.ในอดีตที่ผ่านมา โดยประกาศตัวชัด พร้อมลงสมัครเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในนาม พรรคพลังประชารัฐ
ภายหลังเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ พปชร.และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรณ์จังหวัดนราธิวาส และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 จ.นราธิวาส นายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอะ หรือหมอแว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พปชร.เขต 1 จ.นราธิวาส นายฮามีร ซารีคาน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พปชร.เขต 4 นายอามินทร์ มะยูโซะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พปชร.เขต 2 จ.นราธิวาส ได้ร่วมกันแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชน
โดยนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ การเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ในนามพรรคพังประชารัฐ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนมาก เพราะประชาชนเชื่อมั่นในตัวผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค พื้นที่ทั้ง 5 เขต จังหวัดนราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ ที่มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร.เป็นหน้าพรรค และเป็นผู้นำรัฐบาลนำนโยบาย ทุกๆนโยบายทำได้จริง และการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ทางพรรคได้เปิดนโยบายแรกของพรรค คือ เพิ่มเงินในบัตรประชารัฐ เพื่อใช้หาเสียงเลือกตั้ง ว่า จากการที่พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศมาเกือบ 4 ปี ด้วยอุดมการณ์และนโยบายของพรรคที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพไร้ความขัดแย้ง สังคมสงบสุข ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในช่วงที่ผ่านมา พรรคพลังประชารัฐในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ได้ขับเคลื่อนนโยบายของพรรค และมีผลงานที่เป็นรูปธรรม ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชน ทั้งในทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของพรรค ในเรื่องการสร้างสวัสดิการประชารัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การบริหารจัดการน้ำ การจัดที่ดินทำกิน การปราบปรามการค้ามนุษย์ อุตสาหกรรมประมงและอื่นๆ ที่มากมาย พรรคพร้อมเดินหน้าการจัดทำนโยบายบัตรประชารัฐ 700 บาทต่อเดือน ให้กับประชาชน และพร้อมเริ่มมีผลทันทีหลังจากที่พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ทั้ง พรรคพลังประชารัฐ ได้ดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน 1 แสนบาท เป็นเงิน 200-300 บาท/เดือน ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ยังไม่ครอบคลุมค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน ทำให้พรรคได้มีการประเมิน จากการลงพื้นที่ ของส.ส. และว่าที่ผู้สมัคร

พบว่าเงินที่ช่วยเหลือดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เพราะในแต่ละพื้นที่มีสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่แตกต่างกัน ดังนั้น เสียงสะท้อนจากผู้ได้รับสิทธิว่า ที่นำไปใช้จ่ายในครัวเรือน โดยเฉพาะในการซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ทำให้ประเมินว่าควรมีการเพิ่มเงินช่วยเหลือ อีกประมาณ 500 บาท ทำให้พี่น้องประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแม้ว่าเงินที่ได้รับอาจจะไม่เพียงพอ ที่จะนำไปแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมในทุกด้าน สอดรับกับการจัดสรรงบประมาณที่ช่วยเหลือประชาชนเพิ่มขึ้น นี้เป็นนโยบายพรรคที่ทำแล้วและจะทำต่อในอนาคตให้ประชาชน
ด้านนายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอะ หรือหมอแว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พปชร.เขต 1 จ.นราธิวาส กล่าวว่า ก่อนจะตัดสินใจมาเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พปชร.เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้ทำการบ้านมานานและคิดอย่างรอบคอบ และติดตามผลงานแต่ละพรรคการเมืองอย่างต่อเนื่อง และหลังวิเคราะห์และประเมิน เพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชน และพื้นที่ จึงตัดสินใจเดิน เข้าสู่พรรคพลังประชารัฐ เพราะผลงาน พปชร.พูดแล้วนำสู่การปฎิบัติตามนโยบายของพรรค เข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนได้ใช้ได้สัมผัสหลายโครงการ และในฐานะตนจะเป็นผู้สมัคร ส.ส.ในนาม พปชร. ได้นำเสนอให้พรรค ผ่านหัวหัวหน้าพรรค นโยบายการพัฒนาและแก้ปัญหาจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้มีการตอบรับจากหัวหน้าพรรค อาทิ การผลิตบุคลากรรแพทย์ 3,000 อัตราให้พื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้ และอีกหลายนโยบาย พรรคเห็นชอบบรรจุเป็นนโยบายพรรคแล้ว ซึ่งพื้นที่และประชาชนได้ประโยชน์ ส่วนตัวเชื้อมั่น ประชาชนจะเลือกตน เป็น ส.ส.และฝากตัวให้ประชาชนให้โอกาส
ขณะที่ นายฮามีร ซารีคาน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พปชร.เขต 4 จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า แม้ตัวเองจะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ แต่ปัจจุบันเป็นนัการเมืองท้องถิ่น รองนายนกเทศมนตรี อ.รือเสาะ ประชาชนได้สัมผัสการทำงาน เข้าถึงประชาชน แต่นั่นคือระดับท้องถิ่น และครั้งนี้จะลงสมัครรับชาติ คือสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐ ว่าพูดจริงทำจริง กล่าวคือ “พิสูจน์คนด้วยการทำงาน อย่าพิสูจน์ เพียงแค่ลมปาก” ผมอยากให้ประชาชน ให้โอกาสเลือกผมทำงาน เพื่อประชาชน นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับพื้นที่ได้อย่างแน่นอน