นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการประสานงานจากนายอนันต์ เจริญฤทธิ์ อดีดผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลเนินทรายว่ามีผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 8 ราย

นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการประสานงานจากนายอนันต์ เจริญฤทธิ์ อดีดผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลเนินทรายว่ามีผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 8 ราย

บ่ายวันนี้ผมจึงนัดลงพื้นที่พร้อมด้วยนางธันยนันท์ ใจดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลเนินทรายและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดยนำถุงยังชีพมาแบ่งปันในสถานการณ์โควิด-19 เราต้องช่วยเหลือดูแลกัน อนันต์ เจริญฤทธิ์

#เราไม่ทิ้งกัน
#เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#คนจริงไม่ทิ้งประชาชน

#ขอขอบคุณเสี่ยจุ่นร้านทองยิ่งเจริญแสนตุ้งและครอบครัวที่ร่วมสนับสนุนมาครับ