จังหวัดจันทบุรี เปิดเทศการนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี”

จังหวัดจันทบุรี เปิดเทศการนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี”

International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2020 กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดผลกระทบโควิด -19
วันนี้ (18 ธ.ค 2563) ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี”International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2020 โดยนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ
ไฮไลต์ในพิธีเปิดได้แก่การแสดงแฟชั่นโชว์อัญมณีและเครื่องประดับที่ออกแบและผลิตโดยฝีมือผู้ประกอบการชาวจันทบุรี ภายใต้แนวคิด GO TOGETHER : Chanthaburi City of Gems เปิดโลกอัญมณี…วิถีเสน่ห์เมืองจันท์ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะรองนายกรัฐมนตรีฯ เดินทางไปเยี่ยมชมและเปิดงานบริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันท์ โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับตลาดพลอยจันท์สู่ตลาดพลอยมาตรฐานและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยองค์กรบรีหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดจันทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ( องค์การมหาชน )

และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อยกระดับตลาดพลอยจันท์สู่ตลาดพลอยมาตรฐานส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVD-19 ภายในงานประกอบด้วย[^Tจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการไทยและต่างชาติมากกว่า 300 คูหา กิจกรรม Free Gems Tour การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ด้นน้ำอัญมณี การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน ของดีเมืองจันท์ เป็นการจัดงานที่เชื่อมโยงแหล่งค้าขายพลอย และ อัญมณีของจังหวัดจันทบุรี 3 แห่ง คือ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี / เคพี จิวเวลรีเซ็นเตอร์ และตลาดพลอยซอยกระจ่าง ถนนศรีจันท์ พร้อมมีถบริการรับ ส่ง ระหว่างจุดจัดงานทั้ง 3 แห่ง ฟรี ตลอดงาน ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2563 ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cga.or.th หรือ 039 303 118

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก