ผู้นำกองทุนแม่ฯ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ เพื่อขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี 63 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ. เมืองลำปาง

ผู้นำกองทุนแม่ฯ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ เพื่อขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี 63 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ. เมืองลำปางวันที่ 18 – 19 กรกฏาคม 2562 น.ส.สุกันยา ใหญ่วงศ์ ผอ.ปพ.และส่วนประสานพื้นที่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายสว่างธาตุอินจันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปางการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3/2562 นายสว่างธาตุอินจันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 45 คน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน/ ผู้แทนพัฒนาชุมชน / ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด / ผู้แทนเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร ทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562 ซึ่งในช่วงเช้าของวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหลุกใต้ ม.16 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และในช่วงบ่ายจึงได้ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2561 ในระดับจังหวัด พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนและประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่ละจังหวัด ในเรื่องการยกระดับหมู่บ้านต้นกล้า เพื่อพัฒนยกเป็นระดับศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านของกองทุนแม่ฯ รวมถึงการ ปรึกษาหารือการจัดบริหารจัดการโครงการอื่นๆ ที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานปปส. พร้อมทั้งหารือการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในเดือนสิงหาคม 2562 ณเมืองทองธานี จ.นนทบุรี และสรุปการศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละจังหวัดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละจังหวัด รวมไปถึงการสรุปการดำเนินงานและการวางแผนงานในการดำเนินงานในปี 2562 ต่อไป.ทรงวุฒิ ทับทอง