ชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงจัดงาน YATEEM BETON อย่าปล่อยให้หนู (เด็กกำพร้า) เดียวดาย

ชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงจัดงาน YATEEM BETON อย่าปล่อยให้หนู (เด็กกำพร้า) เดียวดาย

ยะลา – ชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.เบตง จ.ยะลา จัดงานYATEEM BETON อย่าปล่อยให้หนู (เด็กกำพร้า) เดียวดาย ประจำปี 2566 มอบทุนให้เด็กกำพร้า มอบโอกาสให้เด็กๆ มีความสุขความเจริญ ได้รับ ริซกี ที่บารอกัต เเละเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป
วันนี้ 18 มิถุนายน พ.ศ.2566 ที่บริเวณถนนมหามงคล บ้านกุนุงจนองเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายระเด่น มะสะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา เป็นประธานเปิดงาน YATEEM BETON อย่าปล่อยให้หนู (เด็กกำพร้า) เดียวดาย “ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ซึ่งทางชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงจัดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าใน สนองการปฏิบัติศาสนกิจของผู้ศรัทธาด้านการดูแล และอุปการะเด็กกำพร้า เสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในสังคม และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม สนองนโยบายของภาครัฐ ทางด้านการพัฒนาและการยกระดับสังคม โดยมีผู้ปกครองนำบุตร หลาน ที่เป็นเด็กกำพร้า เข้าร่วมกิจกรรม กว่าจำนวน 200 คน พร้อมชมการแสดงอานาซีดของนักเรียน รับฟังการบรรยายธรรม การมอบทุน แจกถุงยังชีพ แจกของขวัญให้เด็กกำพร้า สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก
นายตีรมีซีร์ อิตำ ประธานชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตง กล่าวว่า ชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงเพื่อเด็กกำพร้า ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 โดยกลุ่มมุสลิมทุกแขนงสาขาอาชีพ ที่มีเจตนารมณ์อันแนวแน่บนหลักการแห่งความเป็น “ประชาชาติเดียวกัน” ภายในสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม โดยการอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันโดยอาศัยหลักพื้นฐานของความเข้าใจกัน เพื่อนำไปสู่ซึ่งความสันติภายในสังคมโดยรวม ตามความหมายของ คำว่า “อิสลาม” ซึ่งการจัดตั้งชมรม ก็เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าและด้อยผู้โอกาส เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตาสนบัญญัติเบื้องต้น เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและประสานงานแกผู้ประสบภัยทางธรรมชาติต่างๆ
ประธานชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตง กล่าวอีกว่า สำหรับงาน YATEEM BETON อย่าปล่อยให้หนู (เด็กกำพร้า) เดียวดาย ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16 แล้ว และได้หยุดกิจกรรมไป 1 ปี จากวิกฤตการณ์ covid-19

ซึ่งการมอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าในครั้งนี้ ทางชมรมมุสลิมสัมพันธ์เบตงจัดหาทุน เพื่อมอบให้เด็กกำพร้าภายในเขตอำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้มอบทุน จำนวนทั้งสิ้น 150 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจ และให้กำลังใจแก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบและขาดผู้ดูแลอุปการะส่งเสีย ให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและตั้งใจเรียนหนังสืออย่างเต็มความสามารถ เพื่อนำความรู้มาใช้ต่อยอดการศึกษาในอนาคต เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจให้เเก่เด็กๆ และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ในโอกาสนี้ขอให้เด็กๆ มีความสุขความเจริญ ได้รับริซกีที่บารอกัตเเละเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป
ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา , เทศบาลเมืองเบตง , เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ , อบต.ยะรม , อบต.ตาเนาะแมเราะ , อบต.อัยเยอร์เวง , โรงเรียนเทศบาล 3 มูลนิธิศรัทธาชน ร้านเบตงมินิมาร์ท ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางชมรมมาโดยตลอด

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา
โทร.064-126-5593