นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเทศกาลมาฆบูชา 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเทศกาลมาฆบูชา 2562

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 16.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเทศกาลมาฆบูชา 2562 วัดวิมลนิวาสตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสำราญ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม

วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงานเทศกาลมาฆบูชา 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีพิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยขบวนช้าง 9 เชือก และงานบุญทอดผ้าป่าเจ้าสัวอริยทรัพย์เพื่อสมทบทุนสร้าง “ศาลาธรรมสภา” ทดแทนศาลาการเปรียญหลังเก่า เป็นลักษณะศาลาทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 20 ล้านบาทโดยทอดผ้าป่า จำนวน 1,250 กอง กองละ 199 บาท รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งพุทธประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาของชาวอีสาน


//////////////////////////////\\\/
เครดิตภาพข่าว..A_o_F
ศรีไพร ทูลธรรม …รายงาน