มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่ง Running for the Blind วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง ปี 2562

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่ง Running for the Blind วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง ปี 2562

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานแถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่ง Running for the Blind วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง ปี 2562 เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพราซ่า เชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ท่ามกลางสื่อมวลชน และผู้สนใจที่มาร่วมรับฟังรายละเอียดอย่างคับคั่ง

กิจกรรมในครั้งนี้ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจัดโครงการเดิน-วิ่ง Running for the Blind วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับบุคคลทั่วไป พร้อมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ปกพร่องทางการมองเห็น และเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธารู้จัก และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์กร ท่ามกลางบุคคลสำคัญในการจัดดำเนินงาน อาทิ ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกุล ประธานกรรมการ ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมมิกชน สาขาเชียงราย นางกรณิศ โฆษพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย นายเสริฐ ไชยนันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภแม่สาย อาจารย์ ทรงเดช ทิพย์ทอง ผู้ออกแบบเหรียญ จากขัวศิลปะ นายโชติศิริ ดารายนต์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย นางกรณิศ โผษพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย นายประพันธ์ สุริยวงค์ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สาย เป็นผู้ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

โดยกล่าวถึงภาพรวมของการจัดกิจกรรมโครงการ ได้กล่าวถึงความมุ่งหมาย ความเป็นมาของโครงการ ซึ่งได้กล่าวถึงความเป็นอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ มีความรักในการศึกษาเล่าเรียนตามระบบการศึกษาของคนตาบอดแม่สาย อีกทั้ง ได้กล่าวถึงสภาพการดำเนินชีวิตของน้อง ๆ ว่ามีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรบ้างที่ผ่านมา รวมไปถึงประกาศความพร้อมของเส้นทางที่ทุกท่านจะได้สัมผัสตลอดการวิ่ง ทัศนียภาพและวิวทิวทัศที่สวยงาม และยังได้มีการพูดถึงการออกแบบเหรียญ ขั้นตอนการคิด ก่อนที่จะออกมาเป็นแบบปัจจุบัน

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสมัครวิ่งกับโครงการเดิน-วิ่ง Running for the Blind วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง เพื่อจัดหาทุนในการดำเนินงานของโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นต่อไป และในอนาคต กำหนดเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าจะครบจำนวนผู้สมัคร
🍇🍍🍓🌮🍫🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
17/11/62