ทหารเข้าช่วยเหลือซ่อมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย

ทหารเข้าช่วยเหลือซ่อมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย
เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ ก.พ.๖๒ พ.อ.เกียรติอุดม นาดี ผบ.ม.พัน.12 พล.ม.1
จัดกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอวังชิ้น สืบเนื่องวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา​ ๑๖๐๐ -๑๘๐๐ น. พื้นที่ อ.ว จ.แพร่ เเกิดเหตุฝนฟ้าคะนองลมกันโชคแรงทำให้ บ้านเรือนที่เสียหายหนักมีจำนวน ๒ หลังคาเรือน
๑.นาง พิมพ์ เทียบอินต๊ะ อายุ ๖๑ ปี บ้านเลขที่ ๗๒ บ.เจริญสุข ม.๑๑ ต.สรอย อ.วังชิ้น จว.แพร่
๒.นาง แดง นันทวงศ์ บ้านเลขที่ ๖๙ บ.ดงเจริญ ม.๙ ต.สรอย อ.วังชิ้น จว.แพร่ ผลการปฏิบัติเป็นด้วยความเรียบร้อย