นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2562) 15.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดของฝ่ายปกครอง ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วม

จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดของฝ่ายปกครอง เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดขัดพื้นทางและขอบทางเท้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทาสีเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและขอบทางเท้าภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และกิจกรรมขจัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกหลักสุขอนามัย เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการติดต่อราชการ

\::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
เครดิตภาพ/ข่าว….A_o_F ร้อยเอ็ด
ศรีไพร ทูลธรรม\\\จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ