พะเยา อลังการ !!เทศกาลวันดอกคำใต้งามเทศกาลวันแห่งความรัก 62

พะเยา อลังการ !!เทศกาลวันดอกคำใต้งามเทศกาลวันแห่งความรัก 62

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเทศกาล วันดอกคำใต้งาม รวมพลังสตรี เทศกาลวันแห่งความรัก โดยเป็นการรวมพลังของสตรีดอกคำใต้ เพื่อแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม หลังภาพพจน์เมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นไปในลักษณะที่ไม่ค่อยดีนัก และเน้นการส่งเสริมการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม ในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ขบวนศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จากพื้นที่ 12 ตำบล รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม ของกลุ่มสตรี ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงาน “เทศกาลวันดอกคำใต้งาม รวมพลังสตรีเทศกาลวันแห่งความรัก” ที่ทางอำเภอดอกคำใต้ ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีในพื้นที่ได้มีบทบาท ในการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ที่สวยงามของสตรีชาวอำเภอดอกคำใต้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวเนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอดอกคำใต้

โดยการจัดกิจกรรม ได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสตรีในแต่ละพื้นที่ แต่ละตำบล ของอำเภอดอกคำใต้ ที่มีหลากหลายชาติพันธ์ การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นโดยกลุ่มสตรี ของแต่ละกลุ่ม ตลอดจนการแสดงออกถึงพลังสามัคคีของชาวสตรีดอกคำใต้ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีของสตรีดอกคำใต้ ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อหลายสิบปีก่อนมีภาพพจน์ที่ไม่ค่อยดีนัก ในวันนี้จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นและเปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม ในเทศกาลวันแห่งความรักในครั้งนี้ โดยมีผู้ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

สำหรับอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไป ปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม หลากหลายจากพี่น้องชาติพันธ์มากกว่า 10 ชาติพันธ์ และมีสัญลักษณ์คือต้นดอกคำใต้ ที่จะเบ่งบานสวยงามในช่วงนี้