รองนายก อบจ.มุกดาหารเปิดงานกีฬานักเรียน

รองนายก อบจ.มุกดาหารเปิดงานกีฬานักเรียน
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 11 คนและวอลเลย์บอลหญิง ประจำปี 2562

โดยมีนางสาววิไลลักษณ์ ทองผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร คณะครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ณ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารโดยการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งสนับสนุนให้เด็กนักเรียนออกมาเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงห่างไกลยาเสพติดรวมทั้งพัฒนาการเล่นไปสู่ระดับอาชีพ
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เพื่อเป็นการยกระดับส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักการเล่นกีฬาพัฒนาทักษะด้านกีฬาและออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรงอีกทั้งเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดเป็นอนาคตที่ดีของชาติรู้จักมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177